• Cijene
 • Od 01.09.2015. važi novi Cjenovnik usluga vrtića
 • Osnivač vrtića Senabil d.o.o. je taj koji utvrđuje uvjete i način finansiranja svih programa kao i mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa.

  uzrast djece od 1-3 godine cjelodnevni boravak  325,00 

  uzrast djece od 1-3 godine poludnevni boravak 255,00

  uzrast djece od 3 godine do polaska u školu cjelodnevni boravak 295,00

  uzrast djece od 3 godine do polaska u školu  poludnevni boravak 230,00

  Prijevoz :
  - oba smjera - 70,00 KM
  - jedan smjer - 35,00 KM


  Specijalizirani program:

  - engleski jezik - 20,00 KM

  - interaktivna muzička radionica  - 30,00 KM

 •  
 •