• Upis
 • Upis djece u Ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“, vrtić „Amel“ regulisan je Pravilnikom o prijemu i boravku djece u vrtiću. Upis se vrši na temelju javnog konkursa koji se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića ili sredstvima javnog informisanja. Prijave za prijem djece primaju se od 20. 06. do 31. 08. za školsku 2016/2017. godinu, svaki radni dan u terminu od 900 do 1500.


  Postupak upisa:
   

  Roditelji koji prvi put upisuje dijete u vrtić uz Prijavu za prijem djeteta, (preuzeti lično u vrtiću), obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

        - Izvod iz matične knjige rođenih

        - Dvije fotografije

        - Rješenje o starateljstvu ukoliko su roditelji razvedeni

        - Nalaz ljekara za djecu sa posebnim potrebama

  Prijemi djece u vrtić počinju 15.08. tekuće godine svaki radni dan od 900 do 1500, kada će za sve roditelje biti organizirani termini za inicijalni razgovor sa članovima stručne službe.

  Roditelji koji obnavljaju upis djeteta dostavljaju sljedeće:

        - Prijavu za prijem djeteta

       - Rješenje o starateljstvu ukoliko su roditelji razvedeni 

       - Nalaz ljekara za djecu sa posebnim potrebama 

  Nakon završenih prijema, a prije početka boravka djeteta u vrtiću, svi roditelji su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje za dijete ne starije od 30 dana, te potpisati Ugovor za školsku 2016/2017. godinu.

  Upisana djeca započinju ostvarivati program predškolskog odgoja početkom školske godine  - od 5. septembra 2016. godine.

  Inicijalni razgovor za roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić

  - Inicijalni razgovor roditelj obavlja sa članovima Komisije za prijem djece u vrtić ili članovima stručne službe, pedagogom i medicinskom sestrom;

  - Roditelj na razgovor treba doći s djetetom i donijeti zdravstvenu knjižicu djeteta

  - Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o porodici, razvoju djeteta i njegovim navikama, potrebama djeteta, uvjetima u kojima živi i nekim specifičnostima

  - Na inicijalnom razgovoru dogovoriti će se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda adaptacije djeteta

  - Na inicijalnom razgovoru roditelj može postaviti sva pitanja koja želi i dobiti sve informacije koje ga zanimaju

  - Na inicijalnom razgovoru roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za djecu s posebnim potrebama ( npr. alergije, febrilne konvulzije, hronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće mentalnog ili spoznajnog razvoja i sl.)

  - Vrijeme prijemnog - inicijalnog razgovora možete snatno "skratiti" ukoliko podatke na obrascu Inicijalni razgovor, ispunite ranije i donesete ih na usmeni razgovor s nekim od članova službe

  Nakon inicijalnog razgovora Komisija će obavijestiti roditelje o rezultatima prijema.


  DIJETE NE MOŽE POČETI POHAĐATI VRTIĆ BEZ KOMPLETNE  DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA ŠKOLSKU 2016/2017.


  Sve Prijave za upis djeteta koje nisu dostavljene u predviđenom roku ili ne kompletirana dokumentacija vratit će se na listu čekanja te riješiti prema mogućnostima, tj. kada bude slobodnog mjesta u grupama.

  Osim u navedenom roku Prijave za upis mogu se podnijeti tokom školske godine, ukoliko ima slobodnih mjesta.


  Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati lično ili putem telefona 033/407-205
   


   


   

 •  
 •