• Termini za informacije :
 • GRUPA IMAN : Telefonske  informacije svaki dan u terminu : 10:00h. - 12:30h.

  GRUPA SUNDUS : Telefonske informacije svaki dan u terminu : 12.30h. - 14.00h.

  GRUPA MERDŽAN : Telefonske informacije svaki dan u terminu : 12.30h. - 14.00h.

  GRUPA KEWSER : Telefonske informacije svaki dan u terminu : 9.30h.;11.00h.;13.15h.

  GRUPA BARAEM : Telefonske informacije svaki dan u terminu : 9.30h.;11.00h.;13.00h.
 •  
 •