• Zdravstvena zaštita djece
  • Posebnu pažnju predškolska ustanova posvećuje zdravstvenoj zaštiti djece. Kroz adekvatne sadržaje iz područja zdravstvenog odgoja nastojimo već u najranijoj dobi utjecati na pozitivne stavove prema zdravlju, prehrani, higijeni, te svim onim faktorima koji, posredno ili neposredno, mogu utjecati na djetetov fizički i psihički razvoj. Isto tako, praćenjem razvoja djece kroz primjenu dostupnih preventivnih mjera (kontrola cijepljenja, antropološka mjerenja i dr.), možemo na vrijeme uočiti određene devijacije, te već u vrtiću učiniti prvi korak na saniranju određenih poteškoća.
  •  
  •