• Naš tim
  • Tim ljudi koji imaju odgovarajuću stručnu spremu na čelu sa direktoricom gosp. Edisom Habotom. Odgojno - obrazovni rad organizuje pedagog, odgajatelji/nastavnici i profesori predškolskog odgoja, učiteljice vjeronauke, medicinska sestra u saradnji sa pedijatrom,uz svu ostalu,dodatnu pomoć administrativnog i tehničkog osoblja našeg vrtića.
  •  
  •  
<< < 1 > >>