• Ko smo mi?
  • Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje "Amel i Nur" egzistira od 1998. godine te od tada uspješno organizira i provodi program odgoja i obrazovanja naših najmlađih. U svom sastavu ima četiri organizacione jedinice: vrtić "Amel" na Ilidži, koji je počeo sa radom u septembru 1998. godine, vrtić "Nur" na Grbavici, počeo sa radom u septembru 1999. , vrtić "Vogošća" počeo sa radom u septembru 2010. i vrtić "Dobrinja" počeo sa radom u aprilu 2014. godine.
    U vrtićima je organiziran program njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, od navršenog dvanaestog mjeseca života do polaska u školu.

  •  
  •