2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Ul. Hamze Ćelenke br.1, Ilidža Sarajevo; Telefon: (033) 626-077